วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พยัญชนะไทย 44 ตัว

แบบอ่านพยัญชนะ


แบบฝึกเขียนพยัญชนะ


แบบฝึกทักษะ ก.ไก่


แบบเรียนเร็วใหม่

อ้างอิงวีดีโอ ก.ไก่ http://www.youtube.com/watch?v=HkmR8LTuHz0ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น